Mag-Mint Saanman

Karamihan ng nag-mimina ng cryptocoin ay nangangailangan ng ng pinasadyang mga hardware, ngunit ang Peercoin minting ay maaring gawin sa anumang kompyuter. Ang minting ay mabisang-enerhiya, dahil ito ay batay sa mga Peercoin na hawak mo, sa halip na sa prinoproseso mong kapangyarihan.

Iligtas ang Network

Sa bawat oras na ang iyong minting ay bumubuo ng bloke, ang iyong barya ay tumutulong na bantayan ang network. Upang mapagkakatiwalaan atakihin ang Peercoin network, ang nakakahamak na gumagamit ay dapat kontrolin ang karamihan ng lahat ng barya ng minting, na maaaring magtapos na mapipinsala din ang kanyang sariling puhunan.

Kumita ng Gantimpala

Kumikita ka sa pagmi-minting ng 1% taun-taon. Ang mga barya ay unang mga karapat dapat na mag-mint sa 30 na araw pagkatapos silang ilipat, at pagkatapos ng 90 na araw, malaki ang kanilang pag-asa na magtagumpay. Kung magmi-mint ka ng madalas, ang iyong kita ay dodoble.