Δίκαιη κατανομή

Η Proof of Work εξόρυξη χρησιμοποιείται για τη διανομή των νέων κερμάτων, ενώ η ασφάλεια του δικτύου διατηρείται εξ ολοκλήρου από το Proof of Stake minting. Αυτό σημαίνει ότι τα τρωτά σημεία της Bitcoin εξόρυξης, δεν επηρεάζουν την ασφάλεια του Peercoin .

Συμβατό με το Bitcoin

Το Peercoin χρησιμοποιεί τον ίδιο αλγόριθμο εξόρυξης όπως και το Bitcoin, γνωστό ως SHA-256. Κάθε υλικό που λειτουργεί στο δίκτυο Bitcoin μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εξορύξει και Peercoins.

Βιώσιμη Ανταμοιβή

Η ανταμοιβή για την εξόρυξη ενός μπλοκ μειώνεται σταδιακά, καθώς η υπολογιστική ισχύς του δικτύου μεγαλώνει. Με την πάροδο του χρόνου, η εξόρυξη θα έχει μια συνεχώς φθίνουσα επίπτωση στην αύξηση της προσφοράς χρήματος.