Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αρχίσετε την εξόρυξη Peercoin!

 1. Εγκαταστήστε το wallet λογισμικό
  Αν δεν το έχετε, κατεβάσε το Peercoin wallet.
 2. Επιλέξτε ένα pool εξόρυξης

  Peercoin pools:

  Multicoin pools:

 3. Εγγραφείτε στο pool
  Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του pool.