Ano ang palitan?

Ang palitan ay nakakatulong sayo para makipagkalakalan sa gobyernong-backed pananalapi, tulad ng dolyares ng US o Euros, upang bumili at magbenta ng Peercoins. Ang palitan rin ay nangagasiwa ng kalakalan sa pagitan ng peercoins at iba pang cryptocurrencies, tulad ng Bitcoin.

Pagpupuwesto ng Utos

Ang kalakalan ay nagsisimula sa paglalagay ng pagbili at pegbenta ng kalakaran. Gumawa ng pagbili ng kalakaran upang humiling ng isang tiyak na halaga ng Peercoins para sa isang tiyak na presyo. Gumawa ng pagbebenta ng kalakaran upang mag-alok ng pagbebenta ng peercoins. Kapag ang iba't ibang kalakaran ay nagpapatong na sa presyo, ang kalakalan ay automatikong kumpleto, at ang mga utang ng parehong partido ay kredito na sa mga kuwalta na kanilang pinalit. Ang pamimilihang kalakaran ay ipapalit kaagad sa mga presyo na kasalukuyang magagamit.

Bayarin

Sa bawat oras na nangyayari ang kalakalan, isang maliit na porsyento ang nakukuha sa pamamagitan ng palitan para sa mga nangangasiwa ng transaksyon. Ito ay kilala bilang Bayad sa pangkalakal. Ang ilang palitan ay sumisingil din ng Withdrawal Fee kung babawiin mo ang iyong bagong pera mula sa pagpapalitan.

Pumili ng palitan

Paalala: Maging sigurado na bawiin mo ang iyong Peercoins mula sa pagpapalitan pagkatapos mong bilhin ang mga ito. Pag-iimbak ng mga barya sa sarili mong pitaka ay mas ligtas, at ginagawa kang karapat-dapat para sa Peercoin na 1% na paggawa ng gantimpala.