Τι είναι ένα ανταλλακτήριο;

Το Ανταλλακτήριο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα κλασικά νομίσματά σας, όπως το δολάριο ή το ευρώ, ώστε να αγοράζετε και να πουλάτε Peercoins. Τα Ανταλλακτήρια διευκολύνουν επίσης τις ανταλλαγές μεταξύ peercoins και άλλων κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin.

Εντολή αγοράς ή πώλησης

Οι ανταλλαγές ξεκινούν με τις εντολές αγοράς και πώλησης. Δημιουργήστε μια εντολή αγοράς για να ζητήσετε ένα συγκεκριμένο ποσό Peercoins σε μια συγκεκριμένη τιμή. Δημιουργήστε μια εντολή πώλησης για να πουλήσετε Peercoins. Όταν διαφορετικές εντολές αλληλεπικαλύπτονται σε τιμή, οι ανταλλαγές ολοκληρώνονται αυτόματα και οι λογαριασμοί των δύο μερών πιστώνονται με τα νομίσματα που ανταλλάσονται. Η Τρέχουσα Εντολή Αγοράς πραγματοποιείται άμεσα στην τρέχουσα διαθέσιμη τιμή.

Χρεώσεις

Κάθε φορά που πραγματοποιείται μια συναλλαγή, μια μικρή χρέωση κρατιέται από το ανταλλακτήριο για τη διευκόλυνση της συναλλαγής. Αυτό είναι γνωστό ως Χρέωση Συναλλαγής . Ορισμένα ανταλλακτήρια χρεώνουν επίσης μια Χρέωση Απόσυρσης όταν αποσύρετε το νέο σας νόμισμα από το ανταλλακτήριο .

Επιλέξτε ένα ανταλλακτήριο

Υπενθύμιση: Να αποσύρετε τα Peercoins σας από το ανταλλακτήριο μετά την αγορά τους. Η αποθήκευση των νομισμάτων στο δικό σας πορτοφόλι είναι πιο ασφαλής και θα σας δίνει ένα 1% ως minting ανταμοιβή.